De roodgloeiende avondrand… MUGzine #13

Citroenbomen bloeien, cactussen smelten,de hemelbrand zingt met volle overgave.Nooit wordt hier meer goud gespind vangras. Het is stof gedoemd tot nadenken,achterblijvend saharazand dat verstuivertjespeelt met ons verstand. Hoe alles altijdmaar doorgaat, tot de roodgloeiendeavondrand een einde maakt aan alledaagseschemerdingen. Het schemert ja, in hoofden ziel. Tijd om de wereld uit te wringen.